Tekster på norsk

Den kritiske venn (Agora, juni 2019)

Kapitalens diktatur: Om Kapitalen av Marx

Livet etter det 21. århundret: En samtale med McKenzie Wark (Agora, november 2018; med Tomas Bjerke Holen)

Mesterbyggeren Bourdieu (Agora, november 2018)

‘La arbeiderne ta over!’ Et intervju med David Ellerman (Manifest Tidsskrift, oktober 2018)

Samtalens umulighet (Agora, september 2018)

Et annerledes folk (Klassekampens Bokmagasin, juli 2018)

Marx før Marx (Manifest Tidsskrift, mai 2018)

Naivismens daggry (Manifest Tidsskrift, april 2018)

Nok en uegnet justisminister (Klassekampen, april 2018)

Ingen skam å snu (Klassekampens Bokmagasin, 2018)

Kapitalisme uten jording (Manifest Tidsskrift, 2017)

Overklassens angst (Klassekampens Bokmagasin, 2017)

Kongeriket Norwegian (Manifest Tidsskrift, 2017)

Forsvar for fatalismen (Salongen.no, 2017)

Hellas er ikke ferdig (Manifest Tidsskrift, 2015)

Konstruert krise (Klassekampens Bokmagasin, 2015)

Bør universitetet bli mer nyliberalt? (Universitas, 2015)

Den fiktive kategorien (Agora, 2014)

Nyliberalismens usannsynlige triumf (Agora, 2014)

Krigens pris (Klassekampen, 2013)

De rikes Norges (Morgenbladet, 2013)

Røde tråder (Klassekampen, 2012)

De andres fengsel (Aftenposten, 2012)

Okkupasjon av byrommet (Agora)

Revolusjonens uår (Agora)

Straffens nyliberale fest (Agora)

Ghetto, banlieue, favela, problemområde (Agora)

Ingen nåde (Klassekampens Bokmagasin, 2011)

Amerikansk berøringsangst (Klassekampen, 2011)

Etikk opp i røyk (Dagsavisen, 2011)

Etikk i Oljefondet (Changemaker, rapport)

En krig for kvinner? (Klassekampen, 2010)

Klasse over etnisitet (Klassekampen, 2010)


Om Kapitalen av Marx (Stortinget, januar 2018) | YouTube (video)